Monthly Archives: April 2013

Ūsiņu nakts

Ūsiņu naktī GARATAKAS un citi vīri jāja pieguļā, kūra ugunskurus, pagatavošanai kāva un plūca gaili, dziedāja vīru dziesmas un pēc pusnakts sagaidīja pat pieguļnieces.