Miežvilki bilžu rāmītī

Šorīt interneta vidē izplatījies un plašu atzinību guvis video, kurā atspoguļotas Latvijas skaistākās ainavas. Īpašu prieku sagādāja iekļautais videofragments ar Miežvilkiem, kuros ietērpušies Garatakas dalībnieki. Arī www.apollo.lv ir publicēts raksts par šo video, kuram titulbildē ir redzami Miežvilki.

http://www.apollo.lv/zinas/izveidots-latvijas-skaistako-vietu-videostasts-latvija-bilzu-ramiti/626696