Monthly Archives: March 2014

Lielā diena 2014

Zīļoti zaļota dieniņa ausa, sudraba zeltīta saulīte lēca.
Šorīt bija maģiski – dziesmoti, saulaini, krāsaini.
Apsveicam visus Lielajā dienā. Pavasaris ir sācies!

Photo by Jordi NN (www.jordinn.net)