Garataka “talko”

Pagājušajās brīvdienās visa Latvija vienojās kopīgai apkārtējās vides sakārtošanai. Arī GARATAKA devās uz Vēveriem un veicināja labos darbus, uzspēlējot, uzdziedot un pēc tam arī izdancinot talciniekus.