Ūsiņu nakts 2014

Šogad Ūsiņu naktī Gartakas un citi vīri pavadīja ar lietus šaltīm, zirgu jāšanu, gaiļa kaušanu, pantāga gatavošanu, šķēpu un cirvjiu mešanu, spēkošanos, pieguļnieču gadīšanu un dziesmu dziedāšanu.

Foto: Janis Jasjukevičs, Varis Auziņš