Veļu vakars Brīvdabas muzejā

26.  oktobra tumšajā vakarā “Garataka” kopā ar “Grodiem” un citiem labiem ļaudīm tikās Brīvadabas muzejā, lai godinātu Veļu vakaru.

Vakars aizritēja ar dziesmām, veļu laika rotaļām, mīklu minēšanu, tradicionālo putru  kā arī, protams, veļu mielošanu un aizgājēju pieminēšanu.

(Foto: Jānis Jasjukevičs)