Monthly Archives: November 2017

Garataka ierībina Mārtiņus!

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu? Mārtiņa gailīši dancīti veda, Mārtiņa vakaru gaidīdami.

Garataka ierībināja Mārtiņus Zemgalē, Iecavā. Dziesmas skanēja, pīrāgi smaržoja- ziemai vārti veras…